ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

FUN RUN 5 km

208

คน

MINI MARATHON 10.5 km

287

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 69 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 139 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 42 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 47 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 63 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 28 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 18 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 25 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 32 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 24 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 2 คน