ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

FUN RUN 5 km

79

คน

MINI MARATHON 10.5 km

146

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 26 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 53 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 20 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 17 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 33 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 2 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 9 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 18 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 16 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 1 คน