First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน เต็ม !!!
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เต็ม !!!
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 678-0-16539-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ ชื่อบัญชี ผศ.เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : ผศ.เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์ เบอร์โทร : 081-661-3844
  - ผ่านทาง Line ID : yaow1976
  - ผ่านทาง mail : youwaluk1976@gmail.com
  - ผ่านทาง Facebook : https://free.facebook.com/?_rdc=1&_rdr
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ ผศ.เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์ เบอร์โทร : 081-661-3844
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : หมดเขตรับสมัครในระบบวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัววันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 17.00 น. ชั้น 1 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : ผศ.ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว เบอร์โทร : 0902835390
 • ติดต่อADMIN : ผศ.เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์ เบอร์โทร : 081-661-3844