First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน เต็ม !!!
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เต็ม !!!
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 401-3-21561-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี นายทนงศักดิ์ จันตะเภา
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101
  - ผ่านทาง Line ID :
  - ผ่านทาง mail :
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/udonthanirunforolympics2020/
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว :

  วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 .
  09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ สนามกีฬากลาง (อัฒจันทร์ฝั่งทางเข้าสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

  เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

  1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)


  วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
  04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน รับเสื้อ พร้อมหมายเลขประจำตัว (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

  05.30 น. อบอุ่นร่างกาย

  05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท

  05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

  06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

  06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

  06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

  07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : นายชนะ ฤทธิธรรม เบอร์โทร : 080-184-6663
 • ติดต่อADMIN : นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101