First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 401-3-21561-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี นายทนงศักดิ์ จันตะเภา
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101
  - ผ่านทาง Line ID :
  - ผ่านทาง mail : ict.ipeud@gmail.com
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/IPEUD.PR/
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว :

  วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 .
  09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ อาคารเอราวัณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

  เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

  1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)


  วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
  04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

  05.30 น. อบอุ่นร่างกาย

  05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท

  05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

  06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

  06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

  06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

  07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : นายชนะ ฤทธิธรรม เบอร์โทร : 080-184-6663
 • ติดต่อADMIN : นายทนงศักดิ์ จันตะเภา เบอร์โทร : 085-202-2101