First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 981-1-87734-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ชื่อบัญชี นายวรพล สนองคุณ
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : นายวรพล สนองคุณ เบอร์โทร : 089-492-9680
  - ผ่านทาง Line ID : jimmybuher
  - ผ่านทาง mail : -
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/login/device-based/regular/login/?login_attempt=1&lwv=111
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ นายวรพล สนองคุณ เบอร์โทร : 089-492-9680
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.-18.00น. ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตำหนักน้ำ)
  เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ
  1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง e-mail ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือ แสดงผ่านทางโทรศัพท์ มือถือ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)
  วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
  04.30 น. นักกีฬา เริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (เฉพาะกรณีที่เดินทางมารับไม่ทันในที่ ๑๐ สิงหาคม 2562)
  05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
  05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 กม. และ Fun Run 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
  05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
  06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งMini Marathon 10.5 กม.
  06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวFun Run 5 กม.
  06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
  07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  กติกาการแข่งขัน
  การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
  นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ
  มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัววิ่งพับหรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณา
  ได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
  รางวัล และของที่ระลึก
  1 ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อเข้าร่วมการแข่งขัน และเมื่อเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก
  2 ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่ง Mini Marathon 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  บริการ และสวัสดิการ
  1 บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2 กิโลเมตร)
  2 ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
  3 บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
  4 บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.)
  5 มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : นายเอก รักวงศ์ไทย เบอร์โทร : 092 535 9829
 • ติดต่อADMIN : นายวรพล สนองคุณ เบอร์โทร : 089-492-9680