First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 682-0-17326-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาโกรกกราก ชื่อบัญชี ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, 081-994-0384 เบอร์โทร : น.ส.สุธาทิพธ์ นิลม่วง, 0819059398
  - ผ่านทาง Line ID :
  - ผ่านทาง mail :
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/pg/เดิน-วิ่ง-พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก-2020-สพลสมุทรสาคร-582812705536395
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, 081-994-0384 เบอร์โทร : น.ส.สุธาทิพธ์ นิลม่วง, 0819059398
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

  เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ
  1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

  วันนอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
  04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)
  05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
  05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
  05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
  06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.
  06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.
  06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
  07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

  **** หมายเหตุ ****
  การรับสมัคร เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระบบแล้ว และส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ "แจ้งการชำระค่าสมัคร"
  ให้แอดมินทราบ แอดมินจะทำการยืนยันการสมัครที่สมบูรณ์ แล้วรายชื่อผู้สมัครจะปรากฏในระบบในข้อ 5 "ตรวจสอบรายชื่อ"
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล เบอร์โทร : 081-914-4571
 • ติดต่อADMIN : ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, 081-994-0384 เบอร์โทร : น.ส.สุธาทิพธ์ นิลม่วง, 0819059398