First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 980-5-76326-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปฐมพร ชื่อบัญชี นายวิทยา เขียวบำรุง
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : นายวิทยา เขียวบำรุง เบอร์โทร : 082-531-1355
  - ผ่านทาง Line ID : 0825311355
  - ผ่านทาง mail : keaw_wit@hotmail.com
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/uriko.keaw
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ นายวิทยา เขียวบำรุง เบอร์โทร : 082-531-1355
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 09.00 น. - 18.00 น. รับเสื้อพร้อมเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร เอกสารที่สำคัญในการรับเสื้อและเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขัน 1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัคร เอกสาร หรือ แสดงหลักฐานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : นายอมรินทร์ หัตถกิจ,นายธีริน ศิริภิรมย์ เบอร์โทร : 089-836-3136,064-338-7600
 • ติดต่อADMIN : นายวิทยา เขียวบำรุง เบอร์โทร : 082-531-1355