ลงทะเบียน เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020

ขั้นตอนที่ 1.ป้อนหมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตกรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ
หรือ

ขั้นตอนที่ 2.กดปุ่ม NEXT เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป (หมายเหตุ หากท่านมี USERNAME PASSWORD แล้วให้กดปุ่มหน้าเข้าสู่ระบบ)

กลับหน้าหลัก